ISO 9001  - система за управление на процесите, оказващи влияние върху качеството на произвежданите продукти и/или предоставяните услуги.